WARIANTY REALIZACJI

Zanim rozpoczniemy proces migracji i wymianę oprogramowania MS SQL, niezbędne będzie wyrbarnie jedego z wariantów realizacji prac. Aby ułatwić tę decyzję, poniżej przedstawiamy opis każdego z nich.

Proces migracji to także dobra okazja na inwentaryzację obecnie używanego serwera i systemu operacyjnego, pod kątem aktualnych wymagań technicznych. Ważne jest żeby wybór wariantu realizacji został dostosowany do docelowego serwera i systemu operacyjnego Windows.

Gdyby pojawiły się pytania lub moglibyśmy pomóc w wyborze - zachęcamy do kontaktu.

Instalacja MS SQL bez wymiany systemu operacyjnego

WARIANT 1

Instalacja MS SQL-a na wersję 2019

W tym wariancie, na aktualnie używanym serwerze instalowana jest nowa instancja MS SQL 2019. Wszystkie bazy SOFTVIG oraz usługi powiązane zostaną przeniesione na nową instancje SQL. Zapewnia to kompatybilne działanie z systemem operacyjnym klienta.

Nie jest wymagana wymiana fizycznego serwera z uwagi na spełnienie obecnych wymagań technicznych.
WARIANT 2

Instalacja SQL-a na wersje niższą niż 2019

System operacyjny nie jest kompatybilny z najnowszą wersją MS SQL 2019.

W tym wariancie, na aktualnie używanym serwerze i systemie operacyjnym, instalowana jest nowa instancja MS SQL (wersja niższa od 2019) . Zapewnia to kompatybilne działanie z systemem operacyjnym klienta. Wszystkie bazy SOFTVIG oraz usługi powiązane zostaną przeniesione na nową instancje SQL.

Nie jest wymagana wymiana fizycznego serwera z uwagi na spełnienie obecnych wymagań technicznych.

Zapoznaj się z dokumentacją

Wymiana systemu operacyjnego wraz z instalacją MS SQL

WARIANT 3

Wymiana serwera wraz z instalacją nowej instancji SQL

Konieczna jest wymiana fizycznego serwera z uwagi na niespełnienie obecnych wymagań technicznych.

Nowa maszyna zostanie wyposażona w nowy system operacyjny oraz kompatybilną wersję oprogramowania MS SQL.

Niezbędne będzie zapewnienie dostępu :

  • do dotychczasowego serwera
  • do nowego SQL-a.

WARIANT 4

(nierekomendowany)

Instalacja systemu operacyjnego na obecnym serwerze wraz z instalacją nowej instancji SQL *

Nie jest wymagana wymiana fizycznego serwera. W tym wariancie wymieniony zostanie system operacyjny oraz zainstalowana kompatybilna wersja MS SQL. Należy wziąć pod uwagę, że - mimo realizacji prac w godzinach niestandardowych - wybór tego wariantu uniemożliwia powrót do stanu sprzed migracji.

* W związku z wysokim ryzykiem, wynikającym z braku możliwości powrotu do stanu sprzed migracji, SOFTVIG nie rekomenduje wyboru tego wariantu.
W wariancie tym (w odróżnieniu od pozostałych), na istniejącym serwerze reainstalowany jest system Windows. Oznacza to wykasowanie obecnego środowiska, w którym działa DMS, bez możliwości powrotu do stanu sprzed migracji (właśnie zostało skasowane) w przypadku ew. problemów z dokończeniem pracy w wyniku np. zdarzeń losowych niezależnych od SOFTVIG, np. awarii prądu, uszkodzenia serwera i sprzętu komputerowego, awarii sieci komputerowej itp.)

Zapoznaj się z dokumentacją