PROCES MIGRACJI

Wymiana MS SQL to w konsekwencji proces migracji, który wpłynie na ciągłość pracy w firmie. Niezależnie od wyboru wariantu realizacji prac, w trakcie przeprowadzania procesu, użytkownicy nie będą mieli dostępu do systemu DMS AutoStacja. Oznacza to, że migracja musi zostać przeprowadzona poza godzinami pracy firmy (wieczory w dni powszednie lub weekendy), co zwiększa poziom bezpieczeństwa, dzięki zaplanowanym buforom czasowym. W przypadku zdarzeń losowych - niezależnych od SOFTVIG - dzięki realizacji prac w godzinach niestandardowych, istnieje możliwość przywrócenia stanu sprzed migracji i ponowne podjęcie działań przy jednoczesnym zachowaniu ciągłości ewidencji w systemie DMS AutoStacja.

Bardzo ważne - przed rozpoczęciem fizycznego procesu migracji - jest wskazanie osób dedykowanych, odpowiedzialnych po stronie klienta oraz ustalenie kluczowych terminów. Chcemy aby nasi klienci czuli się komfortowo w przebiegu całego procesu, dlatego tak istotne są dla nas wspólne ustalania. Ponadto zaplanowaliśmy bezpieczne bufiry czasowe pomiędzy terminami realizacji prac, zarówno dla wskazania pełnej gotowości - od momentu podpisania kontraktu - jak i pomiędzy audytami oraz między audytem a migracją fizyczną.

Etapy kontraktowania prac - przed migracją MS SQL

Ważne jest aby na samym początku - podczas przygotowywania się do procesu migracji - wskazać osobę/osoby, z którymi możemy się kontaktować w Twojej firmie w zakresie:

 • tematów technicznych (IT)
 • podejmowania decyzji.

Ułatwi to komunikację między nami.

Przed ustaleniem terminów związanych z realizacją procesu migracji, wskaż nam, który wariant realizacji jest najlepszy dla Twojej firmy. Możesz to zrobić samodzielnie - zapoznając się z opisem wariantów - lub z naszą pomocą.

Jeśli masz pytania - skontaktuj się z nami.

Wybór licencji jest związany z kilkoma aspektami i bezpośrednio zależy od potrzeb Twojej firmy.

Mamy dla Ciebie dwa rodzaje licencji: Standardową oraz "Runtime". Przygotowaliśmy też specjalną ofertę, która jest dostępna wyłącznie dla naszych klientów.


Zanim zaczniemy pracę, musimy ustalić wspólnie kilka ważnych terminów:

 • Termin gotowości do prac
 • Termin Audyt I
 • Termin Audyt II
 • Termin Migracji.


Etapy realizacji prac - proces migracji MS SQL

Ustaliliśmy już wspólnie termin gotowości technicznej i organizacyjnej. Uznamy, że Twoja firma jest gotowa do rozpoczęcia przez nas prac, tylko wtedy gdy:

 • środowisko IT będzie odpowiednio przygotowane
 • zostanie zakupiony sprzęt, licencje MS SQL, Windows i inne (w zależności od wymagań)
 • serwer Twojej firmy zostanie przygotowany zgodnie z dokumentacją techniczną.

Sposób przygotowania Twojej firmy zależy od wariantu realizacji, który wybierzesz.


Przystępujemy do pierwszego audytu technicznego. Będziemy go realizować po minimum 4 tygodniach od daty zgłoszenia przez Twoją firmę gotowości.

Najważniejsze punkty audytu to:

 • weryfikacja przygotowanej przez Twoja firmę konfiguracji serwera
 • odbiór łącza
 • wskazanie zagadnień do poprawy - jeśli takie się pojawią.

Po 2-5 dniach od pierwszego audytu czas na drugi. Pamiętaj, że jego realizacja będzie możliwa tylko wtedy, jeśli Twoja firma uzyska pozytywną ocenę w pierwszym audycie technicznym.

Najważniejsze punkty audytu to:

 • weryfikacja poprawek z audytu pierwszego
 • instalacja nowej instancji MS SQL.


Twoja firma przeszła nasze dwa audyty techniczne. Musi minąć minimum 1-2 tygodnie od drugiego z nich, abyśmy rozpoczęli proces migracji. Przeprowadzimy go zgodnie z wybranym wariantem realizacji.

Pamiętaj, że jego realizacja będzie możliwa tylko wtedy, jeśli Twoja firma uzyska pozytywną ocenę w drugim audycie technicznym.

Proces migracji jest bardzo wymagający ponieważ:

 • wpływa na ciągłość pracy wszystkich współpracujących aplikacji w Twojej firmie
 • wymaga wstrzymania pracy systemów zainstalowanych na danym serwerze.

Jeśli pracujesz z takimi markami jak: VW, Audi, Skoda, Seat, Ford, Hyundai, Kia, Volvo potrzebujesz sprzęgów koncernowych.

Przywrócimy je, ale pamiętaj, że możemy to zrobić dopiero kolejnego dnia roboczego po odtworzeniu baz w procesie migracji.


Zakończyliśmy już prace związane z migracją i zmianą oprogramowania MS SQL. Teraz to Ty musisz sprawdzić, czy wszystko działa.

Następnie podpiszemy protokół odbioru. Od teraz Twoja firma może pracować, korzystając z nowej wersji MS SQL.