DOKUMENTACJA

Na etapie kontraktowania oraz realizacji procesu migracji wymagane jest zapoznanie się z dokumentacją. Przygotowaliśmy zestaw najistotniejszych informacji, które pomogą zarówno w przygotowaniu się do migracji, jak i podczas związanych z nią prac. Zachęcamy, aby w pierwszym kroku został wybrany wariant realizacji, a następnie pobrane dedykowane mu dokumenty. Wariant może zostać wybrany po przejściu do zakładki: Warianty realizacji.


Dokumentacja techniczna

OGÓLNE WYMAGANIA TECHNICZNE

W dokumencie znajdują się informacje dotyczące koncepcji wdrożenia systemów SOFTVIG, w zakresie związanym z doborem sprzętu i infrastruktury informatycznej. Jest on przeznaczony dla osób podejmujących decyzje dotyczące zakupów i konfiguracji sprzętu.

SPECYFIKACJA PRZED WDROŻENIEM

Dokument zawiera opis standardowych konfiguracji, które powinny zostać wykonane w ramach przygotowania serwera oraz pozostałych komponentów technicznych, niezbędnych do realizacji wdrożenia i konfiguracji systemów SOFTVIG.

SPRZĘGI KONCERNOWE


Dokument ten jest szczególnie ważny dla takich marek jak: VW, Audi, Skoda, Seat, Ford, Hyundai, Kia, Volvo. Opisuje on wymagania systemu DMS AutoStacja, które muszą zostac spełnione, aby możliwe było uruchomienie sprzęgów koncernowych.

WYMAGANIA MS SQL 2019


Opis ogólnych wymagań zdefiniowanych przez firmę Microsoft, jest dostępny bezpośrednio na stronie producenta. To informacje o najważniejszych wymogach, jakie należy spełnić, aby zainstalować oprogramowanie MS SQL na serwerach w swojej firmie.


Dokumenty licencyjne (EULA)

UMOWA LICENCYJNA STANDARD


UMOWA LICENCYJNA "RUNTIME"